PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro direktoriaus
2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 104
(Įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.)

LIETUVOS SPORTO CENTRO
STRUKTŪROS SCHEMA

LSC struktura 2021 01 01 1024px