Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Atsižvelgiant į tai, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. nuostatomis, institucijos ar įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų institucijos ar įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro direktoriaus
2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-116

 

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

 

1. Direktoriaus pavaduotojas.
2. Departamento direktorius.
3. Skyriaus vyriausiasis gydytojas.
4. Skyriaus vedėjas.
5. Skyriaus vedėjo pavaduotojas.

____________________________