Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos sporto medicinos centrą“ sutiko, kad biudžetinė įstaiga Lietuvos sporto medicinos centras būtų reorganizuojamas jungimo būdu ir prijungtas prie biudžetinės įstaigos – Lietuvos sporto centro, kuriam pereitų visos reorganizuojamo Lietuvos sporto medicinos centro teisės ir pareigos.

Vadovaujantis minėtu nutarimu, parengtas Lietuvos sporto medicinos centro reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Lietuvos sporto medicinos centras:
- teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
- buveinės adresas – Ozo g. 39B-3, Vilnius;
- juridinio asmens kodas – 191001636;
- registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Lietuvos sporto medicinos centrą, – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Lietuvos sporto centras:
- teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
- buveinės adresas – Ozo g. 39B, Vilnius;
- juridinio asmens kodas – 188600743;
- registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Lietuvos sporto centrą, – Juridinių asmenų registras.

Lietuvos sporto medicinos centras reorganizuojamas jungimo būdu – prijungiant jį prie Lietuvos sporto centro.
Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos sporto medicinos centras.
Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos sporto centras.
Pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos sporto medicinos centro teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Lietuvos sporto centrui Lietuvos sporto medicinos centro išregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.
Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Lietuvos sporto centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Informaciją apie Lietuvos sporto centro ir Lietuvos sporto medicinos centro praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkinius galima rasti interneto svetainėse:
https://lsmc.lt, https://lscentras.lt).
Planuojama reorganizavimo pabaigos data – 2021 m. sausio 1 d. Reorganizavimas laikomas baigtu įregistravus pakeistus Lietuvos sporto centro nuostatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.