Lietuvos sporto centras (toliau – LSC) skelbia neparduoto turto pakartotinį tiesioginį aukcioną, kuris vyks 2024 m. birželio 21 d. 10:00 val. adresu Ozo g. 39B, Vilnius.

Neparduoto turto kaina pakartotiniame aukcione mažinama 30 proc. nuo pirmajame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos.

Aukcione parduodamo turo sąrašas:

Eil.

Nr.

Turto pavadinimas

Inventorinis Nr.

Pradinė pardavimo

kaina,

eurais

Turto būklė

Pastabos

1.

Sklandytuvas LAK-16

2405

70,00

Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs

Paluknis

2.

Sklandytuvas JANTAR STANDART

2391

70,00

Avarijos metu sunaikintas (sugadintas)

Paluknis

3.

Sklandytuvas LAK-12

2397

70,00

Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs

Paluknis

 

Aukcione gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir atstovybės. Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukciono dalyvio bilieto kaina – 20,00 Eur su PVM, aukciono žiūrovo bilieto kaina – 50,00 Eur. Už bilietą sumokama vietoje arba banko pavedimu į LSC banko sąskaitą Nr. LT 76 7300 0100 0245 6086, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000. Sumokėjus banko pavedimu, reikia turėti pavedimo kopiją. Aukciono dalyviai bus registruojami aukciono dieną likus 1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 20,00 Eur.

Dėl išsamesnės informacijos dėl parduodamo turto kreiptis į LSC Sporto paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoją Rimantą Mėlinį tel. +370 67529616.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma grynaisiais pinigais LSC kasoje arba banko pavedimu per 3 (tris) darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT 76 7300 0100 0245 6086 , AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.

Parduotas aukcionuose turtas atgal nepriimamas ir nekeičiamas, lėšos už parduotą turtą negrąžinamos.