Nekilnojamojo turto (patalpų) viešasis nuomos konkursas

Lietuvos sporto centras (toliau – LSC) skelbia nekilnojamojo turto (patalpų) viešąjį nuomos konkursą.

Skelbimas apie nuomos konkursą paskelbtas valstybės laikraštyje „Lietuvos aidas“ ir LSC svetainėje www.lscentras.lt, skyriuje „NAUJIENOS“.
Informacija apie konkursą pateikta konkurso sąlygose (pridedama) (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas).