Klaidingos informacijos paneigimas dėl trasos „Nemuno žiedas“

Techninių sporto šakų asociacija savo Facebook paskyroje išplatino filmuką apie Lietuvos sporto centro (toliau – LSC) patikėjimo teise valdomą žiedinių lenktynių trasą „Nemuno žiedas“ (toliau – Trasa).

LSC paneigia dalį pateiktos informacijos:
1. LSC, valstybės turto, Trasos patikėtiniu tapo nuo 2019 m. spalio 1 d. likvidavus Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
2. Laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 5 d. iki 2020 m. liepos 13 d., valstybės turto panaudos sutarčių pagrindu veiklą trasoje vykdė VšĮ „Nacionalinis žiedas“;
3. Nuo 2020 m. liepos 13 d., VšĮ „Nacionalinis žiedas“ inicijavus panaudos sutarties nutraukimą dėl negalėjimo vykdyti veiklos susidūrus su finansiniais sunkumais, veiklą trasoje vykdo LSC.
4. 2020 m. liepos 13 d., VšĮ „Nacionalinis žiedas“ veiklos sustabdymo dieną, VšĮ „Nacionalinis žiedas“ direktoriumi buvo Žygimantas Šeštokas;
5. Linas Tubelis VšĮ „Nacionalinis žiedas“ direktoriumi buvo paskirtas 2020 m. rugpjūčio 3 d., atsistatydinus buvusiam direktoriui, įstaigai veiklos jau nebevykdant;
6. 2020 m. spalio 5 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Vidaus audito tarnybai pateikus atlikto VšĮ „Nacionalinis žiedas“ audito išvadas, įstaigos dalininkai (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kauno miesto savivaldybė ir Kauno rajono savivaldybė) 2020 m. lapkričio 10 d. įpareigojo viešosios įstaigos „Nacionalinis žiedas“ direktorių kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl viešosios įstaigos „Nacionalinis žiedas“ nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo.
7. LSC, kaip juridinis asmuo, LSC direktorius Linas Tubelis, kaip fizinis asmuo nėra BVšĮ „Nacionalinis žiedas“ kreditoriais;
8. Trasoje, pastarųjų kelių metų laikotarpiu nebuvo fiksuota nelaimingų atsitikimų dėl trasos būklės, kuomet būtų nukentėję žmonės, arba renginių organizatoriai apie tai LSC neinformavo;
9. Filmuke parodytos avarijos metu žmonės nenukentėjo.