Stadionas

Stadionas

STADIONAS

Adresas: J. I. Kraševskio g. 2, LT-08117,  Vilnius

Telefonas: +370 675 29616

Elektroninis paštas: rimantas.melinis@lscentras.lt 

    PATVIRTINTA  
    Lietuvos sporto centro  
  LIETUVOS SPORTO CENTRO STADIONO  direktoriaus 2021 m. kovo 18 d.
  (J. I. Kraševskio g. 2, Vilnius) įsakymu Nr. V-32  
  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI      
         
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato        vnt. Kaina,      EUR Kaina su PVM, EUR
1. STADIONAS
1.1. Stadionas sporto renginiams 1 val. 100,00  100,00 
1.2. Stadionas sporto renginiams 1 diena* 500,00  500,00 
1.3. Stadionas treniruotėms 1 val. 30,00  30,00 
1.4. Stadionas treniruotėms 1 asm. 1 val. 3,00  3,00 
2. FUTBOLO AIKŠTĖ
2.1. Futbolo aikštė varžyboms (natūralios dangos) 1 val. 90,00  90,00 
2.2. Futbolo aikštė treniruotėms (natūralios dangos) 1 val. 70,00  70,00 
3. TENISO AIKŠTELĖ
3.1. Teniso aikštelė darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. treniruotėms 1 val. 10,00  10,00 
3.2. Teniso aikštelė darbo dienomis nuo 17.00 iki 22.00 val. treniruotėms 1 val. 12,00  12,00 
3.3. Teniso aikštelė švenčių ir nedarbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val. treniruotėms 1 val. 10,00  10,00 
3.4. Teniso aikštelė darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. treniruotėms (pasirašius ilgalaikę sutartį (ne mažiau 30 val.)) 1 val. 8,00  8,00 
3.5. Teniso aikštelė darbo dienomis nuo 17.00 iki 22.00 val. treniruotėms (pasirašius ilgalaikę sutartį (ne mažiau 30 val.)) 1 val. 10,00  10,00 
3.6. Teniso aikštelė švenčių ir nedarbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val. treniruotėms (pasirašius ilgalaikę sutartį (ne mažiau 30 val.)) 1 val. 8,00  8,00 
         
  Pastabos:      
* Ne ilgiau 12.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 22.00 valandomis.      
  Varžybų dalyviai nemokamai gali naudotis persirengimo kambariais.      
  PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų paslaugų įkainių.

Galerija