Sporto statistika

2019 metų sporto statistinės ataskaitos formos

RAŠTAI
- Lietuvos sporto statistikos miestų, rajonų savivaldybių sporto padaliniams
- Lietuvos sporto statistikos sporto šakų federacijoms, asociacijoms, sąjungoms

 

STATISTINĖS ATASKAITŲ FORMOS

Miestų, rajonų savivaldybių sporto padaliniams
- 2019 m. Sportininkų ugdymo centro metinės arba Sportininkų ugdymo centrų metinės suvestinės ataskaitos forma Nr. SUC-1 ir Kūno kultūros ir sporto veiklos ataskaitos forma Nr. KKS-1
(2020-06-29 failas atnaujintas pastebėjus trūkumų ar netikslumų)
Pastaba: Sportininkų ugdymo centrai pildo SUC-1 formą (5-ias raudonai pažymėtas skiltis). Jei savivaldybėje yra keli sportininkų ugdymo centrai savivaldybės sporto padalinys papildomai parengia suvestinę visų centrų SUC-1 formą.

Sporto šakų federacijoms, asociacijoms, sąjungoms
- 2019 m. Sporto federacijų, sąjungų, asociacijų veiklos ataskaitos forma Nr. SF-1

Kitoms sporto organizacijoms
- 2019 m. Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaitos forma Nr. SKĮ-1

Sporto medicinos centrams
- 2019 m. Sporto medicinos veiklos ataskaitos forma Nr. SMC-1

Statistikos duomenys

2018 ir ankstesnių metų sporto statistinius duomenis galite rasti paspaudę čia.

Kontaktinė informacija:
Bendrais klausimais dėl statistikos kreiptis į Aivarą Salamakiną, +370 619 28 206
arba Edgarą Abušovą, +370 696 73 022,
statistika@lscentras.lt