Sporto statistika

2020 metų sporto statistinės ataskaitos formos

RAŠTAI
- Lietuvos sporto statistikos miestų, rajonų savivaldybių sporto padaliniams
- Lietuvos sporto statistikos sporto šakų federacijoms, asociacijoms, sąjungoms

STATISTINĖS ATASKAITŲ FORMOS

Miestų, rajonų savivaldybių sporto padaliniams
- 2020 m. Sportininkų ugdymo centro metinės arba Sportininkų ugdymo centrų metinės suvestinės ataskaitos forma Nr. SUC-1 ir Kūno kultūros ir sporto veiklos ataskaitos forma Nr. KKS-1
Pastaba: Sportininkų ugdymo centrai pildo SUC-1 formą (5-ias raudonai pažymėtas skiltis). Jei savivaldybėje yra keli sportininkų ugdymo centrai savivaldybės sporto padalinys papildomai parengia suvestinę visų centrų SUC-1 formą.

Sporto šakų federacijoms, asociacijoms, sąjungoms
- 2020 m. Sporto federacijų, sąjungų, asociacijų veiklos ataskaitos forma Nr. SF-1

Kitoms sporto organizacijoms
- 2020 m. Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaitos forma Nr. SKĮ-1

Kontaktinė informacija:
Bendrais klausimais dėl statistikos kreiptis į Aivarą Salamakiną, +370 619 28 206
arba Edgarą Abušovą, +370 696 73 022,
statistika@lscentras.lt

2020 METŲ LIETUVOS SPORTO STATISTIKOS DUOMENYS

Lietuvos sporto šakų federacijos, asociacijos, sąjungos (pripažintos)
Sporto visiems ir kitos organizacijos
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijų veiklos rodikliai
- Lietuvos sporto medicinos centro duomenys
- Lietuvos olimpinių sporto šakų (olimpinių rungčių) sportininkų laimėjimai pasaulio ir Europos čempionatuose

2019 METŲ LIETUVOS SPORTO STATISTIKOS DUOMENYS

Miestų ir rajonų sporto organizacijų veiklos rodikliai, Lietuvos bendrieji rodikliai   (Patikslinta 2021-01-19)
Miestų, rajonų, savivaldybių sporto organizacijų sportojantieji ir treneriai pagal sporto šakas   (Patikslinta 2021-01-08)
Miestų, rajonų bendrieji duomenys apie darbuotojus, Lietuvos sporto darbuotojai   (Patikslinta 2021-01-08)
Miestų ir rajonų savivaldybių sporto bazės, Lietuvos sporto bazių statistika   (Patikslinta 2021-02-08)

Lietuvos sporto šakų federacijos, asociacijos, sąjungos (pripažintos)
Sporto visiems ir kitos organizacijos
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijų veiklos rodikliai
- Lietuvos sporto medicinos centro duomenys
- Lietuvos olimpinių sporto šakų (olimpinių rungčių) sportininkų laimėjimai pasaulio ir Europos čempionatuose

 

Statistikos duomenys

 

2018 ir ankstesnių metų sporto statistinius duomenis galite rasti paspaudę čia.