Sporto statistika

2019 METŲ LIETUVOS SPORTO STATISTIKOS DUOMENYS

Lietuvos sporto šakų federacijos, asociacijos, sąjungos (pripažintos)
Sporto visiems ir kitos organizacijos
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijų veiklos rodikliai

 

2019 metų sporto statistinės ataskaitos formos

RAŠTAI
- Lietuvos sporto statistikos miestų, rajonų savivaldybių sporto padaliniams
- Lietuvos sporto statistikos sporto šakų federacijoms, asociacijoms, sąjungoms

 

STATISTINĖS ATASKAITŲ FORMOS

Miestų, rajonų savivaldybių sporto padaliniams
- 2019 m. Sportininkų ugdymo centro metinės arba Sportininkų ugdymo centrų metinės suvestinės ataskaitos forma Nr. SUC-1 ir Kūno kultūros ir sporto veiklos ataskaitos forma Nr. KKS-1
(2020-06-29 failas atnaujintas pastebėjus trūkumų ar netikslumų)
Pastaba: Sportininkų ugdymo centrai pildo SUC-1 formą (5-ias raudonai pažymėtas skiltis). Jei savivaldybėje yra keli sportininkų ugdymo centrai savivaldybės sporto padalinys papildomai parengia suvestinę visų centrų SUC-1 formą.

Sporto šakų federacijoms, asociacijoms, sąjungoms
- 2019 m. Sporto federacijų, sąjungų, asociacijų veiklos ataskaitos forma Nr. SF-1

Kitoms sporto organizacijoms
- 2019 m. Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaitos forma Nr. SKĮ-1

Sporto medicinos centrams
- 2019 m. Sporto medicinos veiklos ataskaitos forma Nr. SMC-1

Statistikos duomenys

2018 ir ankstesnių metų sporto statistinius duomenis galite rasti paspaudę čia.

Kontaktinė informacija:
Bendrais klausimais dėl statistikos kreiptis į Aivarą Salamakiną, +370 619 28 206
arba Edgarą Abušovą, +370 696 73 022,
statistika@lscentras.lt

Dokumentai