Nemuno žiedas

Nemuno žiedas

NEMUNO ŽIEDAS

Adresas: Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj.

Telefonas: +370 633 89570

Elektroninis paštas: ziedas@lscentras.lt

 

Renginių kalendorių galite peržiūrėti paspaudę čia.

 

Paslaugų kainos:

    PATVIRTINTA  
    Lietuvos sporto centro  
    direktoriaus 2020 m. liepos 14 d.
    įsakymu Nr. 63  
         
  LIETUVOS SPORTO CENTRO „NEMUNO ŽIEDO“ SPORTO BAZĖS      
  (Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj.)      
  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI      
         
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina,    EUR Kaina su PVM,   EUR
1. TRASOS VASAROS SEZONO METU (BALANDŽIO - RUGSĖJO MĖNESIAIS)
1.1. Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 140,00 140,00
1.2. Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 220,00 220,00
1.3. Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 1000,00 1000,00
1.4. Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 1700,00 1700,00
1.5. Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 120,00 120,00
1.6. Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 200,00 200,00
1.7. Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 750,00 750,00
1.8. Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 1400,00 1400,00
1.9. „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 60,00 60,00
1.10. „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 80,00 80,00
1.11. „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 400,00 400,00
1.12. „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 500,00 500,00
1.13. Žvyrinė trasa 1 diena* 200,00 200,00
2. TRASOS ŽIEMOS SEZONO METU (SPALIO - KOVO MĖNESIAIS)
2.1. Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 80,00 80,00
2.2. Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 150,00 150,00
2.3. Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 620,00 620,00
2.4. Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 1000,00 1000,00
2.5. Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 60,00 60,00
2.6. Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 110,00 110,00
         
2.7. Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 450,00 450,00
2.8. Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 750,00 750,00
2.9. „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 40,00 40,00
2.10. „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 60,00 60,00
2.11. „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 250,00 250,00
2.12. „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 350,00 350,00
2.13. Žvyrinė trasa 1 diena* 150,00 150,00
         
  Pastabos:      
* Ne ilgiau 10.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 23.00 valandomis.      
  PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų paslaugų įkainių.

Galerija