Nekilnojamojo turto (patalpų) viešasis nuomos konkursas

Lietuvos sporto centras (toliau – LSC) skelbia nekilnojamojo turto (patalpų) viešąjį nuomos konkursą.

Skelbimas apie nuomos konkursą paskelbtas valstybės laikraštyje „Lietuvos aidas“ ir LSC svetainėje www.lscentras.lt, skyriuje „NAUJIENOS“.

Informacija apie konkursą pateikta konkurso sąlygose (pridedama) (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas).

Dalyviai registruojami ir vokai priimami darbo dienomis nuo 2021 m. liepos 14 d. iki 2021 m. liepos 15 d. (darbo laiku 8.00 – 16.00 val.).

Kontaktinis asmuo: Egidijus Zvilna, + 370 688 89116.