Spausdinti

2020 m. spalio mėn. 16 d. vyks Lietuvos sporto centro (toliau – LSC) Darbo tarybos rinkimai (LR darbo kodekso 169-176 str.). Darbo taryba (3 žmonės) atstovauja visiems LSC darbuotojams darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatina abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo Darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

Kviečiame iki 2020-09-30 dienos teikti pasiūlymus dėl kandidatų į LSC Darbo tarybą:

  1. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.
  2. Darbo tarybos nariais negali būti darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai.
  3. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą tokiu būdu: (1) užpildyti pasiūlymo dėl kandidato į darbo tarybos narius formą (pasiūlymo ir kandidato sutikimo formą rasite LSC skelbimų lentose bei pas skyrių vedėjus), (2) reikia gauti pasiūlyto kandidato raštišką sutikimą, (3) pateikti rinkimo komisijai užpildytą pasiūlymo ir sutikimo formą. 
  4. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius bus lygus renkamos Darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis, rinkimų komisija nustatys papildomą laiką, per kurį darbuotojai galės siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus galės siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau buvo pasiūlę savo kandidatus.
  5. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į Darbo tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad Darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais.

Pasiūlymo dėl kandidato formą (pasiūlymo ir kandidato sutikimo formą rasite LSC skelbimų lentose bei pas skyrių vedėjus). Užpildytas pasiūlymo formas priima: Sporto paslaugų skyriuje (Trakuose, Karaimų g. 73) – Nida Maldūnienė, Lietuvos sporto centre (Vilniuje, Ozo g. 39B) – Egidijus Balčiūnas, (Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A) – Arnas Argustas.

Darbo tarybos rinkimų komisija: Komisijos pirmininkas – Egidijus Balčiūnas, komisijos sekretorė – Nida Maldūnienė, komisijos nariai: Gediminas Petrauskas, Vilija Zubaitytė, Aleksas Ganebnas.

Pasiūlymo dėl kandidato į darbo tarybos narius formą galite atsisiųsti paspaudę čia.