Darbo taryba

Lietuvos sporto centro darbo tarybos nariai:
1. Paulius Petraitis (pirmininkas)
2. Diana Baubinienė
3. Andejus Aleškevičius
4. Stasė Morkūnaitė
5. Danguolė Šlikienė (sekretorė)

El. paštas: darbotaryba@lscentras.lt