OZO SPORTO BAZĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

SPORTO SALIŲ BEI KITOS PASLAUGOS

Ozo g. 39B, LT-07171 Vilnius

Paslaugų kainos

    PATVIRTINTA  
    Lietuvos sporto centro  
    direktoriaus 2021 m. kovo 18 d.
    įsakymu Nr. V-32  
         
  LIETUVOS SPORTO CENTRO OZO SPORTO BAZĖS      
  (Ozo g. 39B, Vilnius)      
  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI      
         
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato        vnt. Kaina,     EUR Kaina su PVM,  EUR
1. SALĖS
1.1. Treniruoklių salė treniruotėms 1 asm. 1 val. 3,00 3,00
1.2. Treniruoklių salė treniruotėms iki 15 asm. grupei 1 val. 15,00 15,00
1.3. Irklavimo salė treniruotėms 1 asm. 1 val. 3,00 3,00
1.4. Irklavimo salė treniruotėms iki 15 asm. grupei 1 val. 15,00 15,00
2. KITOS PASLAUGOS
2.1. Pirties paslauga 1 val. 20,66 25,00
2.2. Vežimo paslauga (mikroautobusas 16 vietų) Vilniaus mieste* 1 val. 24,79 30,00
2.3. Vežimo paslauga (mikroautobusas 16 vietų) už Vilniaus miesto ribų** 1 km 0,29 0,35
1 val. 8,26 10,00
         
  Pastabos:      
* Kuro, kelių, parkavimo ir kt. mokesčiai į kainą neįskaičiuoti.      
** Įkainiai už kilometražą ir darbo valandas sumuojami. Kuro, kelių, parkavimo ir kt. mokesčiai į kainą neįskaičiuoti.  
  Darbo valandos pradedamos skaičiuoti mikroautobusui išvykstant iš Ozo g. 39B, Vilniuje ir baigiamos skaičiuoti ten pat atvykus.
  PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų paslaugų
  įkainių.      

 

Sporto salių paslaugų užsakymas

Telefonas: +370 675 29 616

Elektroninis paštas: rimantas.melinis@lscentras.lt

SPORTO SALIŲ UŽIMTUMO GRAFIKAI

Treniruoklių salės užimtumo grafikas

Baidarių ir kanojų irklavimo treniruoklių salės užimtumo grafikas

Dokumentai

Galerija