OZO SPORTO BAZĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

SPORTO SALIŲ PASLAUGOS

Ozo g. 39B, LT-07171 Vilnius

Paslaugų kainos

  PATVIRTINTA PAKEISTA      
  Lietuvos olimpinio sporto centro Lietuvos olimpinio sporto centro  
  direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. direktoriaus 2019 m. birželio 6 d.  
  įsakymu Nr. 550 įsakymu Nr. 65    
           
  LIETUVOS OLIMPINIO SPORTO CENTRO OZO SPORTO BAZĖS        
  (Ozo g. 39B, Vilnius)        
  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI        
           
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato        vnt. Kaina,     EUR Kaina su PVM,  EUR  
 
1. SALĖS  
1.1. Treniruoklių salė treniruotėms 1 asm. 1 val. 3,00 3,00  
1.2. Treniruoklių salė treniruotėms iki 15 asm. grupei 1 val. 15,00 15,00  
1.3. Irklavimo salė treniruotėms 1 asm. 1 val. 3,00 3,00  
1.4. Irklavimo salė treniruotėms iki 15 asm. grupei 1 val. 15,00 15,00  
1.5. Futbolo aikštė treniruotėms (dirbtinos dangos 58 m x 47 m) 1 val. 40,00 40,00  
  Pastabos:        
* Kuro, kelių, parkavimo ir kt. mokesčiai į kainą neįskaičiuoti.        
** Įkainiai už kilometražą ir darbo valandas sumuojami. Kuro, kelių, parkavimo ir kt. mokesčiai į kainą neįskaičiuoti.    
  Darbo valandos pradedamos skaičiuoti mikroautobusui išvykstant iš Ozo g. 39B, Vilniuje ir baigiamos skaičiuoti ten pat atvykus.  
  PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LOSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LOSC teikiamų paslaugų  
  įkainių.        

 

Sporto salių paslaugų užsakymas

Telefonas: + 370 5 246 05 05

Elektroninis paštas: rimantas.melinis@lscentras.lt

SPORTO SALIŲ UŽIMTUMO GRAFIKAI

Treniruoklių salės užimtumo grafikas

Baidarių ir kanojų irklavimo treniruoklių salės užimtumo grafikas

Dokumentai

Galerija