Šaudykla

Šaudykla

ŠAUDYKLA

Adresas: S. Batoro g. 90A, LT-01215 Vilnius

Telefonas: +370 5 215 41 91

Elektroninis paštas: saudykla@lscentras.lt

Paslaugų kainos

    PATVIRTINTA  
    Lietuvos sporto centro  
    direktoriaus 2020 m. liepos 14 d.
    įsakymu Nr. 63  
         
  LIETUVOS SPORTO CENTRO ŠAUDYKLOS      
  (S. Batoro g. 90A, Vilnius)      
  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI      
         
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato        vnt. Kaina,      EUR Kaina su PVM, EUR
1. ŠAUDYKLA
1.1. Šaudykla varžyboms 1 val. 30,00  30,00 
1.2. Šaudykla varžyboms 1 diena* 180,00  180,00 
1.3. Šaudykla treniruotėms (1 šaudymo aikštelė) 1 val. 10,00  10,00 
1.4. Šūvis „Taikinys ore“ 1 taik. 0,25  0,25 
1.5. Šūvių serija „Taikinys ore“ 25 taik. 6,00  6,00 
2. KITOS PASLAUGOS
2.1. Šaudymo vadovas 1 val. 7,00  7,00 
2.2. Ginklų saugyklos nuoma 1 mėn. 60,33  73,00 
2.3. Lėkštučių sandėliavimo paslauga 1 mėn. 5,79  7,00 
2.4. Šaudyklos salės nuoma 1 val. 23,14  28,00 
         
  Pastabos:      
* Ne ilgiau 12.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 23.00 valandomis.      
  Varžybų dalyviai nemokamai gali naudotis persirengimo kambariais.  
  PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų paslaugų
  įkainių.      

 

ŠAUDYKLOS UŽIMTUMO GRAFIKAI

Šaudyklos užimtumo grafikas

 

Dokumentai

Galerija