Šaudykla

Šaudykla

ŠAUDYKLA

Adresas: S. Batoro g. 90A, LT-01215 Vilnius

Telefonas: +370 5 215 41 91

Elektroninis paštas: saudykla@lscentras.lt

Paslaugų kainos

  PATVIRTINTA PAKEISTA      
  Lietuvos olimpinio sporto centro Lietuvos olimpinio sporto centro  
  direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. direktoriaus 2019 m. birželio 6 d.  
  įsakymu Nr. 550 įsakymu Nr. 65    
           
  LIETUVOS OLIMPINIO SPORTO CENTRO ŠAUDYKLOS        
  (S. Batoro g. 90A, Vilnius)        
  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI        
           
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato        vnt. Kaina,      EUR Kaina su PVM, EUR  
 
1. ŠAUDYKLA  
1.1. Šaudykla varžyboms 1 val. 30,00  30,00   
1.2. Šaudykla varžyboms 1 diena* 180,00  180,00   
1.3. Šaudykla treniruotėms (1 šaudymo aikštelė) 1 val. 10,00  10,00   
1.4. Šūvis "Taikinys ore" 1 taik. 0,25  0,25   
1.5. Šūvių serija "Taikinys ore" 25 taik. 6,00  6,00   
2. KITOS PASLAUGOS  
2.1. Šaudymo vadovas 1 val. 7,00  7,00   
2.2. Ginklų saugyklos nuoma 1 mėn. 60,33  73,00   
2.3. Lėkštučių sandėliavimo paslauga 1 mėn. 5,79  7,00   
2.4. Šaudyklos salės nuoma 1 val. 23,14  28,00   
           
  Pastabos:        
* Ne ilgiau 12.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 23.00 valandomis.        
  Varžybų dalyviai nemokamai gali naudotis persirengimo kambariais.    
  PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LOSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LOSC teikiamų paslaugų  
  įkainių.        

 

ŠAUDYKLOS UŽIMTUMO GRAFIKAI

Šaudyklos užimtumo grafikas

 

Dokumentai

Galerija