Svarbi informacija dėl sporto infostruktūros naudojimosi

Lietuvos sporto centras (toliau – LSC) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. balandžio 27 d. 24 val. stabdo galimybę naudotis LSC valdoma sporto infrastruktūra ir šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi rengiant sportininkus ir organizuojant aukšto meistriškumo sporto varžybas bei sporto renginius.