Informacija apie Lietuvos sporto centro lengvosios atletikos maniežo kapitalinio remonto statybos darbų eigą

Lietuvos sporto centro lengvosios atletikos maniežo, Žemaitės g. 6, Vilnius, (toliau – maniežas) kapitalinio remonto darbai vykdomi pagal patvirtintą planą ir darbo projektą. Remiantis statybos veiklos sąrašu ir atsižvelgiant į investiciniam projektui „Lengvosios atletikos maniežo Vilniuje, Žemaitės g. 6, rekonstravimas” skirtas lėšas 2019 m. prioritetu buvo pasirinkta maniežo arenos dangos įrengimas, langų keitimas, balkonų atnaujinimas ir pritaikymas bėgimui, fasadų šiltinimas.

Siekiant įvykdyti šiuos darbus, kapitalinio remonto eigoje atsirado papildomų nenumatytų darbų poreikis, kuris koreguoja statybos eigą. Papildomi darbai, atsirado maniežo dangos ir viražų ardymo metu:

  • suskilusio lengvosios atletikos maniežo pagrindo ir viražų demontavimas, naujo pagrindo įrengimas betonuojant ir armuojant (techniniam projekte numatyta 600 m2, pagal faktą 3200 m2);
  • senųjų šildymo inžinerinių tinklų (trasų) grindyse demontavimas ir pagrindų įrengimas, grunto tankinimas, betonavimas;
  • netinkamo cokolio išgriovimas ir atstatymas;
  • stogo konstrukcijų, laikomosios galios ekspertizė, vertinant pajėgumą laikyti inžinerinių tinklų apkrovas.

Remiantis papildomų darbų reikalingumu statybos kapitalinio remonto I etapo darbų atlikimo terminai koreguojami ir planuojami baigti 2019 m. gruodžio mėnesį.