Lengvosios atletikos maniežas

Lengvosios atletikos maniežas

LENGVOSIOS ATLETIKOS MANIEŽAS

Adresas: Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius

Telefonai: +370 5 233 45 52, +370 688 89116

Elektroninis paštas: maniezas@lscentras.lt

Paslaugų kainos:

    PATVIRTINTA  
    Lietuvos sporto centro  
    direktoriaus 2020 m. liepos 14 d.
    įsakymu Nr. 63  
         
  LIETUVOS SPORTO CENTRO LENGVOSIOS ATLETIKOS MANIEŽO      
  (Žemaitės g. 6, Vilnius)      
  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI      
         
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato        vnt. Kaina,     EUR Kaina su PVM, EUR
1. LENGVOSIOS ATLETIKOS MANIEŽAS
1.1. Lengvosios atletikos maniežas varžyboms 1 val. 150,00  150,00 
1.2. Lengvosios atletikos maniežas varžyboms 1 diena* 900,00  900,00 
1.3. Lengvosios atletikos maniežas treniruotėms 1 val. 120,00  120,00 
1.4. Lengvosios atletikos maniežo bėgimo takai ar sektorius varžyboms 1 val. 50,00  50,00 
1.5. Lengvosios atletikos maniežo bėgimo takai ar sektorius varžyboms 1 diena* 300,00  300,00 
1.6. Lengvosios atletikos maniežo bėgimo takai ar sektorius treniruotėms 1 asm. 1 val. 3,00  3,00 
1.7. Lengvosios atletikos maniežo bėgimo takai ar sektorius treniruotėms iki 20 asm. grupei 1 val. 30,00  30,00 
1.8. Lengvosios atletikos maniežo bėgimo takai ar sektorius treniruotėms daugiau kaip 20 asm. grupei 1 val. 45,00  45,00 
1.9. Lengvosios atletikos maniežo dalis už teniso aikščių, atitvertų tinklu ir balkone treniruotėms 1 asm.** 1 val. 3,00  3,00 
1.10. Lengvosios atletikos maniežo dalis už teniso aikščių, atitvertų tinklu treniruotėms iki 10 asm. grupei** 1 val. 15,00  15,00 
1.11. Lengvosios atletikos maniežo dalis už teniso aikščių, atitvertų tinklu treniruotėms daugiau kaip 10 asm. grupei** 1 val. 25,00  25,00 
2. FECHTAVIMO SALĖ SU ŠAUDYKLA
2.1. Fechtavimo salė su šaudykla varžyboms 1 val. 50,00  50,00 
2.2. Fechtavimo salė su šaudykla varžyboms 1 diena* 300,00  300,00 
2.3. Fechtavimo salė su šaudykla treniruotėms 1 val. 25,00  25,00 
3. TRENIRUOKLIŲ SALĖ
3.1. Treniruoklių salė treniruotėms 1 asm.** 1 val. 3,00  3,00 
         
4. KITOS PASLAUGOS
4.1. Konferencijų salė 1 val. 12,40  15,00 
4.2. Konferencijų salė 1 diena* 61,98  75,00 
         
  Pastabos:      
* Ne ilgiau 12 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 23.00 valandomis.      
** Paslauga teikiama nuo 7.00 iki 10.00 val. ir nuo 21.00 iki 23.00 val.      
  Varžybų dalyviai nemokamai gali naudotis persirengimo kambariais.  
  PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų paslaugų
  įkainių.      

 

LENGVOSIOS ATLETIKOS MANIEŽO UŽIMTUMO GRAFIKAI

Lengvosios atletikos maniežo užimtumo grafikas

Fechtavimo salės su šaudykla užimtumo grafikas

Dokumentai

Galerija