OZO SPORTO BAZĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE BEI KITOS PASLAUGOS

Ozo g. 39B, LT-07171 Vilnius

Paslaugų kainos

  PATVIRTINTA       PAKEISTA  
  Lietuvos olimpinio sporto centro       Lietuvos olimpinio sporto centro
  direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d.       direktoriaus 2019 m. birželio 6 d.
  įsakymu Nr. 550       įsakymu Nr. 65  
             
    LIETUVOS OLIMPINIO SPORTO CENTRO SPORTO BAZĖS (Ozo g. 39B, Vilnius)        
    TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI        
 
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kambarys, gyvenant trumpiau negu 30 parų Kambarys, gyvenant ilgiau negu 30 parų
Kaina be PVM, EUR Kaina su    PVM, EUR Kaina be      PVM, EUR Kaina su    PVM, EUR
1. Apgyvendinimas (2/3-jų vietų kambarys) para 1 asmeniui 8,26 10,00* 3,31 4,00
2. Apgyvendinimas (2-jų vietų, 2-jų kambarių numeris) para 1 asmeniui 16,53 20,00* 16,53 20,00*
3. Apgyvendinimas (2-jų vietų kambarys, su bendrais san. mazgais) para 1 asmeniui 5,79 7,00* 2,48

3,00

2. KITOS PASLAUGOS
2.1. Pirties paslauga 1 val. 20,66 25,00
2.2. Vežimo paslauga (mikroautobusas 16 vietų) Vilniaus mieste* 1 val. 24,79 30,00
2.3. Vežimo paslauga (mikroautobusas 16 vietų) už Vilniaus miesto ribų** 1 km 0,29 0,35
1 val. 8,26 10,00
  Pastabos:          
* Vietinė rinkliava už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra mokestis 1,00 EUR privaloma įmoka
  asmeniui už suteiktą vieną nakvynę (neapmokestinamas PVM), dydį gali keisti Vilniaus savivaldybės taryba.  
  Apgyvendinimo paslaugos atvykimo laikas po 14.00 val., išvykimo laikas iki 12.00 val.      
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LOSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LOSC teikiamų paslaugų
  įkainių.          

 

Apgyvendinimo bendrabutyje paslaugų užsakymas

Telefonai: + 370 5 242 56 08, + 370 5 242 68 07

Elektroninis paštas: rasa.tamulioniene@lscentras.lt

Galerija